aciz vesikası | Emlak Forumu, Emlak Platformu, Emlak Portalı,
 • Duyuru; Sizde hemen Üye Olup Sorunuzu Sorabilirsiniz, katılım ve kullanım tamamen Ücretsizdir!
 • Dikkat; Sorularınızı ilgili bölüme açıklayıcı bir dil ile konu açarak sorunuz.
 • Dikkat; Özel mesaj ile destek istemek YASAKTIR! Bu tip istekler cevapsız kalacaktır.

aciz vesikası

 1. Aciz Vesikası Nasıl Alınır?

  Davalı aleyhine icra takibi başlatıldığını, davalının itiraz etmemesi üzerine takibin kesinleştiğini, davalının mevcut mal varlığının müvekkilinin alacağını karşılamaya yetmediğini, davalı borçlunun mal kaçırma saikı ile hareket ederek adına kayıtlı taşınmazları muvazaalı olarak yakın akrabası...
 2. Aciz Vesikası Türleri Nelerdir ?

  Alacaklının, borçludan olan alacağının ödenmeyen bölümüne ilişkin olarak, uygulanmakta olunan aciz vesikasının iki türü bulunur. Bunlar geçici aciz vesikası ve kesin aciz vesikası şeklindedir.
 3. Aciz Vesikasını Kim Düzenler?

  Aciz vesikası düzenleme yetkisi icra takibi uygulamasını gerçekleştiren İcra Dairesi’ ne aittir. İstinabe yöntemi ile gerçekleştirilen borca yönelik haciz ve satış işlemleri neticesinde dahi aciz belgesini düzenleme yetkisi yalnızca icra takibinin gerçekleştirilmiş olunduğu İcra Dairesinde bulunur.
 4. Aciz Vesikasının Ceza Hukuku Açısından Sonuçları

  Aciz vesikasının ceza hukuku açısından doğurduğu sonuçlar İİK madde 331, 332 ve 338’de düzenlenmiştir. Buna göre örneğin borçlu alacaklıyı zarara uğratmak amacıyla kendi malvarlığını azaltarak, haddinden fazla masraf yaparak veya gerçeğe aykırı beyanda bulunarak alacaklının aciz vesikası...
 5. Aciz Vesikası Sonuçları Nelerdir ?

  Aciz vesikası; maddi hukuk, takip hukuku ve ceza hukukuna ilişkin sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçların doğmasının şartı usule uygun olarak düzenlenmiş geçerli bir aciz vesikası verilmiş olmasıdır. Tabii ki istenen şekilde sonuç doğabilmesi adına sürecin düzgün bir şekilde takibi gereklidir. Bu...
 6. Kesin Aciz Vesikası Şartları Nelerdir ?

  Aciz belgesinin verilmesi İİK’da sıkı şartlara bağlanmıştır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir: Hacze ilişkin malların satışının tamamlanmış ve satış bedellerinin ilgili alacaklılara paylaştırma evresinin tamamlanmış olması gerekir. Alacaklı satışın gerçekleşmesi talebinden feragat ederek...
 7. Aciz Vesikası Ne Demektir ?

  Borçlu kişinin kanuni olarak takip edilen ödemesi için yeterli malı bulunmadığını gösteren belgeye aciz vesikası denir. Bu belge icra dairesi tarafından verilir. Alacaklı açısından bakıldığında ise icra takibi sonucunda alacaklıya alacağının ödenmemiş kısmı için icra dairesince verilmiş...
Google ads alanı