apartman karar defteri | Emlak Forumu, Emlak Platformu, Emlak Portalı,
 • Duyuru; Sizde hemen Üye Olup Sorunuzu Sorabilirsiniz, katılım ve kullanım tamamen Ücretsizdir!
 • Dikkat; Sorularınızı ilgili bölüme açıklayıcı bir dil ile konu açarak sorunuz.
 • Dikkat; Özel mesaj ile destek istemek YASAKTIR! Bu tip istekler cevapsız kalacaktır.

apartman karar defteri

 1. Apartman karar defterini kimler imzalar?

  Posta gazetesi yazarı Tamer Heper, bir okuyucusunun '“Divanın imza yetkisi yoktur” demişsiniz. Ben de buna katılıyorum ancak bu “500 kişilik bir sitede karar defterini her kat maliki imzalamalı” demek oluyor. Pratikte uygulama ne şekilde olmalı ki kanuna uygun hale gelsin?' sorusunu yanıtladı...
 2. Yöneticiler hangi defterleri tutmalıdır ?

  Kat Mülkiyeti Kanunu (KMK) 32. maddesi, kat malikleri kurulunun kararları ve bu kararların yazılacağı defterin ne olduğu, bu defterin ne şekilde tutulacağı ve defterin ileride çıkan anlaşmazlıklarda çözüm aracı olarak kullanılabileceğine ilişkindir. Adı geçen bu defter, karar defteridir...
 3. Apartman karar defteri doldurma yöntemleri

  Yönetimin oluşturulduğu yapılarda, yılda en az bir kez olmak üzere kat malikleri kurulu toplantısının yapılması ve apartman ile ilgili gündem konularının görüşülmesi gerekiyor. Toplantıda görüşülen ve alınan kararların apartman defterine kaydedilmesi gerekiyor. Peki apartman karar defteri nasıl...
 4. Apartman karar defteri nasıl yazılır?

  Tasdiklenen apartman karar defterine toplantıda alınan kararlardan önce, deftere toplantıya katılan kat maliklerinin isimleri yazılıyor. Toplantıya katılmayan fakat yazılı olarak yetki verilen kişiler var ise yazılar saklanmak üzere teslim alınarak onlar da söz sahibi sayılıyor. İsimlerin...
 5. Apartman karar defteri kapanış tasdiki nedir ?

  Apartman karar defterinin sonuna gelinmesi sonucunda, yeni bir deftere geçmeden önce, defterin kapatıldığına bu deftere daha bir karar işlenmeyeceğine dair noterden tasdik alınıyor.
 6. Apartman karar defteri ara tasdiki nedir ?

  Apartman karar defterine yapılan bir sonraki toplantılarda alınan kararların kaydedilmesi sonucunda, apartman karar defteri ara tasdiki almakta fayda oluyor. Böylece, defterde alınan kararlar yine resmi ortamda kaydedilmiş oluyor.
 7. Apartman karar defteri noter onayı

  Apartmanda alınacak kararların; yapılan ve yapılacak işlerin; gelir ve giderlerin kayıtlarının tutulduğu apartman karar defteri için noterden tasdik almak gerekiyor. Alınan bu noter tasdiki ile, defterin kayıtları resmi ortamda da tutulmuş oluyor. Ancak apartman karar defterine yalnız defter...
 8. Apartman karar defteri örneği

  Apartman karar defteri örneğinde neler yazılacağı, nelerin olup olmayacağı gibi bilgiler bulunmaktadır. Apartmanda yaşayan kat maliklerini ilgilendiren konular yer alır. Bu karar defterinde yönetim seçimi, her yıl yönetim ve kat malikleri arasında yapılan toplantıda alınan kararlar, yapılan...
 9. Apartman karar defteri tutulmazsa ne olur?

  Bu zorunluluğunu yerine getirmeyen yöneticilere kanunun 33. maddesinde belirtilen idari para cezası uygulanıyor. Madde 33 – Kat malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32. madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her kat maliki karar tarihinden...
 10. Apartman Karar Defteri Nedir ?

  Apartman karar defteri, Kat Mülkiyeti Kanunu tarafından belirtildiği gibi yılda bir kereden az olmamak üzere gerçekleştirilen apartman kurulu toplantılarında alınan tüm kararların yazıldığı defterdir. Apartman karar defteri olarak herhangi bir defter kullanılamamakta; sadece noter onaylı olan...
 11. Apartman Karar Defteri Ne İşe Yarar ?

  Kat Mülkiyeti Kanunu gereği yılda en az bir kere yapılması zorunlu olan apartman kurulu toplantısında alınan kararların kaydedildiği yere apartman karar defteri denir. Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince herhangi bir defter kullanılamaz; defterin noter onaylı olması gerekir.
Google ads alanı