geçici aciz vesikası | Emlak Forumu, Emlak Platformu, Emlak Portalı,
  • Duyuru; Sizde hemen Üye Olup Sorunuzu Sorabilirsiniz, katılım ve kullanım tamamen Ücretsizdir!
  • Dikkat; Sorularınızı ilgili bölüme açıklayıcı bir dil ile konu açarak sorunuz.
  • Dikkat; Özel mesaj ile destek istemek YASAKTIR! Bu tip istekler cevapsız kalacaktır.

geçici aciz vesikası

  1. Geçici Aciz Vesikası Ne Demek ?

    Aciz vesikası; borçlu kimsenin hukuki açıdan borcunu karşılayacak malının bulunmadığını ifade eder. Acizlik vesikası olarak da isimlendirilen belge, icra takibi sonunda alacaklıya, alacağının ödenmeyen kısmı için icra dairesi tarafından verilir. Aciz vesikasında alacaklının ödenmeyen alacağı...
  2. Geçici Aciz Vesikası Nedir ?

    Haciz sırasında verilen ve henüz kesin olmayan aciz belgesine denir. Bu belgede borçlunun mal varlığının borcu karşılayıp karşılamayacağı yer almaz, çünkü bu durum ancak satış sonucunda kesinleşecektir. Geçici aciz vesikasına karşı iptal davası açılabilir. Haciz kesinleştikten sonra bu belge...
Google ads alanı