i̇mar kanunu genel i̇lkeler | Emlak Forumu, Emlak Platformu, Emlak Portalı,
  • Duyuru; Sizde hemen Üye Olup Sorunuzu Sorabilirsiniz, katılım ve kullanım tamamen Ücretsizdir!
  • Dikkat; Sorularınızı ilgili bölüme açıklayıcı bir dil ile konu açarak sorunuz.
  • Dikkat; Özel mesaj ile destek istemek YASAKTIR! Bu tip istekler cevapsız kalacaktır.

i̇mar kanunu genel i̇lkeler

  1. İmar Kanunu Genel İlkeler

    MADDE 5 - (1) Uygulama imar planı olmayan (Mülga ibare:RG-25/7/2019-30842) (…) (Danıştay Altıncı Dairesinin 3/2/2021 tarihli ve E.:2017/4842; K.:2021/1091 sayılı kararı ile iptal ibare: alanlarda) yapı ruhsatı düzenlenemez. (5) (2) Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği...
Google ads alanı