i̇mar kanunu katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar | Emlak Forumu, Emlak Platformu, Emlak Portalı,
  • Duyuru; Sizde hemen Üye Olup Sorunuzu Sorabilirsiniz, katılım ve kullanım tamamen Ücretsizdir!
  • Dikkat; Sorularınızı ilgili bölüme açıklayıcı bir dil ile konu açarak sorunuz.
  • Dikkat; Özel mesaj ile destek istemek YASAKTIR! Bu tip istekler cevapsız kalacaktır.

i̇mar kanunu katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar

  1. İmar Kanunu Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar

    MADDE 22 - (1) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde; a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar, b) (Mülga:RG-25/7/2019-30842) c) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, ç)...
Google ads alanı