i̇mar kanunu katlar alanı | Emlak Forumu, Emlak Platformu, Emlak Portalı,
 • Duyuru; Sizde hemen Üye Olup Sorunuzu Sorabilirsiniz, katılım ve kullanım tamamen Ücretsizdir!
 • Dikkat; Sorularınızı ilgili bölüme açıklayıcı bir dil ile konu açarak sorunuz.
 • Dikkat; Özel mesaj ile destek istemek YASAKTIR! Bu tip istekler cevapsız kalacaktır.

i̇mar kanunu katlar alanı

 1. Mehmet ÖZCAN

  İmar Kanunu Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar

  MADDE 22 - (1) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhilinde; a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar, b) (Mülga:RG-25/7/2019-30842) c) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, ç)...
 2. Mehmet ÖZCAN

  İmar Kanunu Katlar alanı

  MADDE 21- (1) Katlar alanı; bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık/kapalı çıkmalar dâhil, kullanılabilen bütün katların, katlar alanına dâhil edilmeyen alanları çıktıktan sonraki alanları toplamıdır. Kullanılabilen alanlar deyiminden; konut, işyeri, eğlence ve dinlenme yerleri gibi...
Google ads alanı